Державна Служба Автомобільних Доріг України
Головна сторінка
Урядовий портал | Мапа сайту    Укр | Рус | Eng 
Пошук
УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ ДОРІГ ТА БЕЗПЕКИ РУХУ

СУХОНОСОВ Олександр ВолодимироовичНачальник управління287-66-30, 226-31-07
Відділ експлуатаційного утримання доріг
Чабанівський Андрій ВіталійовичНачальник відділу287-63-00, 287-60-18
e-mail: doroga@ukravtodor.gov.ua
Відділ безпеки руху та охорони праці
ГОЛОЦВАН Олександр ВасильовичЗаступник начальника Управління - начальник відділут/ф 287-72-13, 287-72-17
e-mail: bezpeka@ukravtodor.gov.ua
П О Л О Ж Е Н Н Я
Управління експлуатаційного утримання доріг та безпеки руху
1. Загальні положення
1.1. Департамент автомобільних доріг (далі – Департамент) є структурним підрозділом Державної служби автомобільних доріг України (далі – Укравтодор).
1.2. До складу Департаменту входять відділи: розвитку та функціонування автомобільних доріг, моніторингу ремонтів автомобільних доріг, штучних споруд, безпеки дорожнього руху.
1.3. Структура, чисельність, Положення про Департамент та відділи у його складі, посадові інструкції працівників затверджуються в установленому Головою Укравтодору порядку з урахуванням типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад.
Призначення працівників Департаменту на відповідні посади здійснюється наказом Укравтодору згідно з вимогами Закону України “Про державну службу”.
1.4. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про Державну службу автомобільних доріг України та цим Положенням.
2. Завдання Департаменту
2.1. Участь у розробці проектів поточних планів і перспективних програм розвитку та удосконалення дорожнього господарства України.
2.2. Координація діяльності дорожніх організацій з питань:
- розвитку мережі автомобільних доріг і мостів, підвищення їх транспортно-експлуатаційних якостей, благоустрою та обладнання об’єктами і службами дорожнього сервісу, впровадження засобів дорожнього технологічного зв’язку;
- впровадження та удосконалення державного управління дорожнім зв’язком;
- організації належного експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг загального користування та штучних споруд на них, роботи із створення безпечних умов дорожнього руху, підвищення рівня обслуговування учасників руху;
- збереження автомобільних доріг від передчасних руйнувань при проїзді великовагових транспортних засобів;
- облаштування автомобільних доріг та смуги відводу;
- здійснення єдиної технічної політики при удосконаленні автомобільних доріг шляхом створення і впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу, передових ресурсозберігаючих технологій, використання місцевих будівельних матеріалів і відходів промисловості, підвищення якості робіт і ефективності витрат при ремонтах та утриманні автомобільних доріг і дорожніх споруд;
- організації робіт із забезпечення розвитку та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів;
- організації виконання заходів з ремонту та утримання під’їздів до пунктів пропуску автомобільного сполучення через державний кордон України;
- погодженя та справляння збору за проїзд автомобільними дорогами загального користування України великовагових і великогабаритних транспортних засобів.
2.3. Аналіз і узагальнення показників роботи дорожніх організацій з ремонтів та утримання автомобільних доріг і мостів, сприяння створенню на них безпечних умов руху, визначення проблемних питань та надання дорожнім організаціям необхідної допомоги у їх вирішенні.
3. Функції Департаменту
3.1. Бере участь у розробці програм розвитку та удосконалення автомобільних доріг і мостів, розгляді, погодженні річних планів роботи служб автомобільних доріг регіонів України.
3.2. Розробляє комплекс заходів з організації безпеки дорожнього руху.
3.3. Організовує виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Мінтрансзв’язку, звернень народних депутатів, міністерств і відомств щодо ремонту, утримання і облаштування автодоріг загального користування та покращення умов безпеки дорожнього руху на них. Контролює їх виконання.
3.4. Проводить розрахунки та вносить пропозиції з розподілу коштів на ремонт і експлуатаційне утримання автомобільних доріг та мостів, а також матеріально-технічних ресурсів.
3.5. Здійснює контроль за дотриманням технології ремонту і утримання автомобільних доріг, якісним і безпечним їх виконанням.
3.6. Планує обсяги ремонтних робіт.
3.7. Розробляє та впроваджує комплекс заходів із збереження автомобільних доріг від руйнувань при проїзді великовагових транспортних засобів та в умовах, що створюють загрозу безпеці дорожнього руху або можуть призвести до пошкодження та руйнування автомобільних доріг:
- організовує та координує роботу вагових комплексів;
- обмежує рух за несприятливих погодних умов (ожеледь, ожеледиця, сильний снігопад, спека та ін.).
3.8. Розглядає та готує документи для погодження розміщення об’єктів сервісу та реклами на дорогах загального користування. Перевіряє дотриманням вимог технічних умов на об’єктах сервісу, що будуються.
3.9. Надає дорожнім організаціям практичну і методичну допомогу у здійсненні заходів з покращення експлуатаційного утримання автомобільних доріг, створення на них безпечних умов руху.
3.10. Координує роботу наукових і проектних організацій, які входять до складу Укравтодору, з розробки і впровадження у виробництво досягнень науки і техніки, сучасної прогресивної технології при ремонті і утриманні доріг і дорожніх споруд, розробку нормативних документів. Розглядає проекти нових технічних умов, правил, стандартів, інших документів з питань, що входять до компетенції Департаменту.
3.11. Координує роботу з технічного обліку і паспортизації доріг.
3.12. Складає і передає у відповідні органи звітність з питань, що стосуються діяльності Департаменту.
3.13. Готує проекти рішень ради, наказів Укравтодору, угод, інших документів, що стосуються діяльності Департаменту.
3.14. Бере участь у підготовці міжнародних договорів щодо залучення кредитних коштів на ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування.
3.15. Бере участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію об’єктів дорожнього і мостового будівництва, ревізійних і балансових комісій, засідань науково-технічної ради, тендерного комітету.
3.16. Розглядає скарги і пропозиції підприємств, організацій і окремих громадян щодо ремонту, утримання автодоріг загального користування та організації безпеки руху на них. Контролює виконання прийнятих рішень.
4. Права і відповідальність Департаменту
4.1. Департамент має право:
4.1.1 Вносити на розгляд керівництва Укравтодору пропозиції з питань діяльності Департаменту.
4.1.2. Представляти Укравтодор у міністерствах, відомствах, підприємствах та організаціях з питань, що входять до його компетенції.
4.2. Департамент несе відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на нього завдань згідно з цим Положенням.
5. Управління Департаментом
5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Укравтодору.
5.2. У разі відсутності директора Департамент очолює його заступник.
5.3. Директор комплектує штат Департаменту і подає керівництву Укравтодору пропозиції по кожному працівникові про укладання або розірвання трудового договору, заохочення чи накладення дисциплінарного стягнення.
5.4 Директор визначає коло обов’язків для заступників та працівників Департаменту.
03680, МСП, м. Київ-150, вул.. Фізкультури, 9      e-mail:kae@ukravtodor.gov.ua