Державна Служба Автомобільних Доріг України
Головна сторінка
Урядовий портал | Мапа сайту    Укр | Рус | Eng 
Пошук
ВІДДІЛ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Цинка Анатолій ОлександровичНачальник відділут/ф 287-40-33,
e-mail: vir@ukravtodor.gov.ua
МИРОНОВА Наталя БорисівнаЗаступник начальника відділу287-40-07,
e-mail: nauka@ukravtodor.gov.ua
tender@ukravtodor.gov.ua
ПОЛОЖЕННЯ
відділу іноваційного розвитку
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Управління науково-технічної політики (далі - Управління) є структурним підрозділом Державної служби автомобільних доріг України (далі - Укравтодор).
1.2. До складу Управління входять: відділ наукових досліджень, відділ якості та нових технологій.
1.3. Структура, чисельність працівників Управління визначаються штатним розписом, затвердженим Головою Укравтодору.
1.4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про Державну службу автомобільних доріг України та цим Положенням.
2. ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ
2.1. Забезпечення розробки законодавчо-нормативної бази та науково-технічного розвитку галузі.
2.2. Забезпечення ефективного використання галузевого наукового потенціалу та дослідно-експериментального виробництва, науково-технічної інформації та передового досвіду, підвищення їх впливу на кінцеві результати виробничої діяльності.
2.3. Методологічне і нормативно-технічне забезпечення та проведення робіт з охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів у дорожніх організаціях та на промислових підприємствах галузі.
2.4. Розвиток галузевої нормативно-технічної бази і організація робіт з питань метрології та стандартизації у дорожньому господарстві.
2.5. Забезпечення ефективної діяльності служб (структур) з питань сертифікації продукції, контролю за якістю робіт з проектування, будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг.
2.6. Забезпечення впровадження та ефективного функціонування систем управління якістю на підприємствах дорожнього господарства.
3. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ
3.1. Організація та координація діяльності департаментів, управлінь, самостійних відділів та секторів Укравтодору, підвідомчих організацій і підприємств з питань науково-технічного розвитку галузі.
3.2. Організація робіт з формування та реалізації галузевих науково-технічних програм, планів науково-дослідних робіт та дослідно-конструкторських розробок.
3.3. Організація роботи Науково-технічної та Технічної рад Укравтодору, підготовка матеріалів для розгляду на їх засіданнях і здійснення контролю за виконанням прийнятих рішень.
3.4. Забезпечення розробки та впровадження державних, міжгалузевих та галузевих нормативних документів.
3.5. Організація разом з Відділом бухгалтерського обліку і звітності роботи із забезпечення науково-технічних та дослідно-конструкторських розробок.
3.6. Організація міжнародного та міжвідомчого науково-технічного співробітництва.
3.7. Організація та надання методичної допомоги у проведенні виставок, оглядів, конкурсів, науково-технічних нарад, конференцій, семінарів, науково-технічної видавничої діяльності.
3.8. Організація та координація робіт з методологічного та нормативного забезпечення охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів у дорожніх організаціях та на промислових підприємствах дорожньої галузі.
3.9. Участь у розробці проектів урядових постанов, рішень колегії та наказів Укравтодору.
3.10. Надання методичної допомоги підвідомчим організаціям і підприємствам з питань науково-технічного розвитку.
3.11. Організація та координація діяльності служб (структур) з контролю якості робіт при проектуванні, будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні.
3.12. Забезпечення впровадження нових матеріалів, обладнання та технологій у дорожній галузі.
3.13. Забезпечення ефективного використання галузевого наукового потенціалу та дослідно-експериментального виробництва, науково-технічної інформації та передового досвіду.
3.14. Організація, координація та забезпечення ефективної діяльності служб (структур) з питань сертифікації продукції, контролю за якістю робіт у проектуванні, будівництві, ремонті та експлуатації автомобільних доріг.
3.15. Вивчення передового досвіду з питань якості робіт, новітніх матеріалів та технологій.
3.16. Організація та забезпечення впровадження та ефективного функціонування систем управління якістю на підприємствах дорожньої галузі.
4. ПРАВА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІННЯ
4.1. Управління має право:
4.1.1. Вносити на розгляд керівництва Укравтодору пропозиції з питань діяльності Управління.
4.1.2. Представляти Укравтодор без особливого на те доручення у міністерствах, відомствах, підприємствах та організаціях з питань, що належать до його компетенції.
4.1.3. Підписувати документи, які стосуються функціональної діяльності Управління, у т. ч. фінансові документи на оплату науково-технічних робіт.
4.1.4. Залучати в установленому порядку працівників структурних підрозділів Укравтодору та підвідомчих організацій і підприємств до участі у вирішенні питань науково-технічного розвитку галузі та здійсненні заходів, що проводяться Управлінням відповідно до його функціональної діяльності.
4.1.5. Порушувати клопотання перед керівництвом Укравтодору про заохочення або стягнення стосовно працівників Управління та керівників підвідомчих організацій і підприємств, прийняття, звільнення та переміщення на посадах працівників Управління.
4.1.6. Контролювати роботу служб (структур) з питань якості робіт і сертифікації продукції, впровадження нових матеріалів, технологій і сучасної техніки, а також підрядних організацій з питань якості.
4.1.7. Управління забезпечується приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і відповідними матеріалами.
4.1.8. Управління несе відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на нього завдань згідно з цим Положенням.
5. УПРАВЛІННЯ
5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільнюється з посади Головою Укравтодору.
5.2. У разі відсутності начальника Управління очолює його заступник.
5.3. Начальник Управління комплектує штат Управління і готує подання на кожного працівника для затвердження на посаді, заохочення чи накладення дисциплінарного стягнення.
03680, МСП, м. Київ-150, вул.. Фізкультури, 9      e-mail:kae@ukravtodor.gov.ua